Algemeen reglement

  • Aangezien Ace of Spades niet beschikt over een eigen locatie zijn wij steeds te gast in een locatie van derden. Er is daarbij opgelet dat deze locatie makkelijk bereikbaar is, de mogelijkheid bied tot het consumeren van dranken en snacks aan democratische prijzen. Het meebrengen van eigen drank en eten is dan ook niet toegestaan. Er is uiteraard geen verplichting tot consumeren tijdens onze speelavonden

 

  • Aces of Spades houdt “respect” hoog in het vaandel. Het is één van de basisbeginselen van onze club. Dit houdt in, maar is niet gelimiteerd tot :

 

Respect voor de spelregels. Verder in dit document vindt u de regels die wij zullen hanteren voor het leiden van onze tornooien. Deze regels dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden. Bij vragen en/of discussies erover kan u steeds terecht bij de tornooi- of clubleiding. Elke overtreding van de regels zal steeds bestraft worden. Mogelijk straffen gaan van uitzitten van enkele handen, over het verwijderd worden uit het tornooi of van de speelavond tot definitieve uitsluiting uit de club. Elke vorm van vals spelen zal ten allen tijde bestraft worden met de zwaarst mogelijke sanctie (definitieve uitsluiting uit de club).

Respect voor materiaal. Het is onze bedoeling om steeds met degelijk materiaal te werken. Dit heeft uiteraard zijn kostprijs en ieder opzettelijk beschadigen van materiaal van club of locatie zal onmiddellijk bestraft worden met het uitsluiten uit de speelavond en de club. Hierop zullen geen uitzonderingen toegestaan worden. Wij vragen dan ook om nooit drank en/of eten op de pokertafels te plaatsen. Bij herhaalde of moedwillige beschadiging van het materiaal kan er een schadevergoeding gevraagd worden aan het betrokken lid.

Respect voor de medespelers. Wij rekenen erop dat iedereen steeds zijn medespelers (aan en naast de pokertafels) behandelt met hetzelfde respect als waarmee hij/zij zelf behandeld wenst te worden.

 

  • Ons hoofddoel is het aanbieden van een platform om poker te spelen. Iedereen weet dat er erg uiteenlopende speelstijlen bestaan in poker en iedereen heeft het recht om te spelen op de manier die hij/zij verkiest. Wij rekenen er dan ook op dat er geen escalaties komen gebaseerd op “bad-beats”.
  • Beledigende of kleinerende opmerkingen over de mentale en/of fysieke capaciteiten van medespelers zijn uit den boze.
  • Er zijn uitstekende plaatsen en gelegenheden voor discussies over politieke en religieuze overtuigingen. De pokertafel is naar onze mening niet één van die plaatsen, dus vragen wij deze soort van discussies te vermijden en onmiddellijk stop te zetten indien één van de medespelers dat vraagt.
  • Emoties lopen vaak hoog op tijdens pokertornooien, dat weten we allemaal. Verbale en fysieke agressie moeten echter steeds vermeden worden. Wandel even weg van de tafels als u voelt dat uw gemoederen beginnen te verhitten. Ook de tornooi- en clubleiding zullen hierover waken en u eventueel vragen even een pauze te nemen om moeilijkheden te vermijden. Wij willen ook duidelijk stellen dat elke vorm van fysieke agressie onherroepelijk zal leiden tot onmiddellijke en definitieve uitsluiting uit de club.
  • In het kader van de continuïteit van de club en/of de tornooien, kan de clubleiding steeds beslissen de reglementen op deze website aan te passen zonder voorafgaande verwittiging.

.