Ranking 2016

De puntenverdeling voor onze main en side event ranking berekenen we als volgt;
U krijgt 2 punten per plaats die u dichter bij Event winst brengt. bv er zijn 30 deelnemers, u word als 5de uitgeschakeld (u behaalde rank 26) dan krijgt u (30 – 26 + 1) X 2 punten = 10 punten.
Die +1 punt is om de laatste toch iets punten te geven anders is het 30-30×2 = 0 en nu is het 30-30+1×2 = 2
Boven op deze punten krijgt iedereen die in de top 15% eindigt extra punten. Om de punten te berekenen wordt de volgende formule gebruikt. Bv 5 spelers halen de top 15% ,daar word de behaalde plaats afgetrokken en dan vermenigvuldigd met 7. bv een speler haalt de derde plaats (5-3+1)x7= 21 punten. Ook hier weer +1 anders heeft de 5de geen extra punten
Om dit makkelijker uit te leggen, de eerste die bust krijgt 2ptn, de 2de 4ptn enz…tot we aan de top 15% komen, die krijgen telkens 9ptn

We zullen de ranking wel niet posten om privacy redenen, sommige spelers hebben dit liever niet. Dus elk toernooi zal de ranking uithangen bij ons in de club. De spelers die in de top 20 staan zullen we de ranking mailen op het adres dat ze hebben ingegeven bij ons.

De winnaar van onze main event ranking wint een ticket voor het casino van Namen ter waarde van 550€, de winnaar van de side event ranking wint een ticket voor het casino van Namen ter waarde van 220€.

Enkel de beste 20 resultaten tellen mee voor onze ranking !!